Get Academic Help Instantly!

https://bestqualitywriters.com/science-homework-help-2500/

Genetics Worksheet

 

Mission 1

Link:https://sci-wani.com/gk/exp/bioinformatics/find_or…

 • Find out the ORF of the following DNA sequence.
 • Submit the translated amino acid sequence. ACATACACCCAGACACACAATTGTCAGACAACAAATTCCGAGAAAAAAAAAAAAACTGAACAAAAATGAG
  CAAAGGACCCGCTGTAGGCATCGACTTGGGCACCACGTACTCTTGCGTGGGCGTATTCCAGCACGGCAAA
  GTGGAAATAATCGCCAACGACCAAGGCAACCGCACAACCCCCTCCTACGTAGCGTTCACCGACACCGAGC
  GCTTGATCGGCGACGCGGCCAAAAACCAAGTGGCCATGAACCCCAATAACACGGTGTTCGACGCCAAGCG
  TCTCATCGGCCGCAAGTTCGACGACCTGACCGTCCAGGCCGACATGAAGCACTGGCCCTTCACGGTGATC
  AGCGACAGCGGCCGGCCCAAAATCCAGGTCGAGTTCAAAGGCGAGACCAAGAGCTTCTACCCGGAAGAAG
  TCTCATCCATGGTACTGACCAAAATGAAGGAGACGGCCGAGGCCTACCTGGGCAAAAAGGTCACGGACGC
  AGTGGTGACCGTGCCCGCCTACTTCAACGACTCGCAGCGCCAAGCGACCAAGGACGCGGGCGCCATCGCC
  GGCCTCAACGTGCTGCGCATCATCAACGAGCCCACTGCGGCCGCCATCGCCTACGGCCTTGACAAAAAGG
  GCGGCGGCGAAAAAAACATCCTGATCTTTGACCTGGGCGGCGGCACCTTCGACGTCTCCATCCTGACCAT
  CGAAGAGGGCATCTTCGAGGTCAAGTCCACTGCCGGCGACACTCATTTAGGCGGCGAGGACTTCGACAAC
  CGACTGGTCAACCATTTTGTCGAGGAGTTCAAGCGCAAGAACAAAAAGGACATCACCTCGAACAAGCGAG
  CGCTGCGCCGACTCCGCACTGCTTGCGAGAGGGCCAAGCGCACTCTGTCCTCGTCGGCCCAGGCCAACAT
  CGAAATAGACTCGTTGCACGAGGGCGTCGACTTCTACACGAGCATCACCAGAGCTCGCTTTGAAGAGCTG
  TGCGCCGATTTGTTCCGCGGCACTCTCGACCCAGTGGAGAAGGCGCTGCGAGACGCCAAAATGGACAAGT
  CAAGTGTGAACGAGATTGTGTTGGTGGGCGGCTCGACCCGCATTCCAAAAGTTCAAAAGCTGCTCCAGGA
  CTTTTTCAATGGCAAAGAGCTGAACAAGTCGATTAACCCGGACGAGGCGGTGGCGTACGGCGCGGCCGTC
  CAGGCGGCCATTTTGACCGGCGACAAGTCCGAGGCCGTCCAGGACCTGCTGCTGCTTGACGTGGCGCCTC
  TATCGCTGGGCATTGAGACGGCCGGCGGCGTCATGACCGCCCTCATCAAACGCAACACCACCATACCCAC
  CAAGCAGACACAGACGTTCACCACTTATGCGGACAACCAGCCCGGCGTGTTGATTCAAGTGTACGAGGGC
  GAGAGGGCCATGACCAAGGACAATCATTTGTTGGGCAAGTTTGAGCTGTCGGGCATACCGCCGGCGCCCC
  GCGGCGTGCCCCAAATCGAGGTCACATTTGACATTGATGCCAATGGTATTCTGAATGTGTCCGCCGCAGA
  CAAATCGACTGGCAAGACGAACAAAATCACCATCACCAATGACAAGGGAAGACTTAGCAAAGAGGAGATC
  GACCGAATGGTCAACGAGGCCGAGAAGTACAAGAAGGATGACGAGGAGCAGAGAGATAAGGTGGCCGCCA
  AGAACTCGCTTGAGTCCTACTGCTTTAACATGAAACAAACGGTGGAGGACGAAAAGCTGGCTGCTAAGAT
  TAGTGCCGACGACAAGAAGAAGATTTTGGACGCGTGTGAAGAGGCCTTGAAATGGCTGGACTCGAACCAG
  ACCGCTGAGAAGGACGAGTTCGAGCACAAGATGAAAGAAGTGGAGAAAATTTGCTCGCCGATTATTACTC
  AGTTGTATCAGGGCGCTGGTGGTGCGCCTGGTGGCATGCCTGGTGGTATGCCTGGCGGTATGCCTGGTGG
  AATGCCTGGTGCTGGACCTGAGAGTGCGGGACGCAGTGGACCTACCATTGATGAGGTCGATTAATCCATT
  TACAAACACAAATATTTATTTTAGTTTGTATATATAAATCAATGGAAAACAAATGATAAAAGATTTGTTT
  GACAAACAAAAAAAAAAAAAA
 • Mission 2
 • Link: https://sci-wani.com/bioinformatics_platform/basic…
 • Tell me which suspect is (likely to be) guilty. Also submit screenshots of the RFLP pattern of crime scene DNA and suspects A, B, and C.
 • Mission 3 Link:https://sci-wani.com/bioinformatics_platform/basic…
 • Submit multiple alignment (Clustal Omega or M-Coffee) results and suspect who is likely to be guilty.

Solved!:

10% off for this assignment.

Our Prices Start at $11.99. As Our First Client, Use Coupon Code GET10 to claim 10% Discount This Month!!

Why US?

100% Confidentiality
100% Timely Delivery
100% Original Writing

100% Money Back

Cheap Essay Writing

Do my Assignment

Order custom essay

Sample Essays

Custom term paper

Write My Research Paper

Affiliate program

Custom essay

Research paper

Write my essay

Write my paper

Essay writers

Become a Freelance Writer

Contact us

Glossary

Sitemap

Terms and conditions

Privacy policy

Proficient Concepts  is a professional writing service that provides original papers. Our products include academic papers of varying complexity and other personalized services, along with research materials for assistance purposes only. All the materials from our website should be used with proper references.